Oferta


Klapy oddymiające i przewietrzające

Do podstawowych funkcji klap dymowych należy w szczególności odprowadzanie dymu czy innych gazów, które powstają w trakcie pożaru. Klapę można wyposażyć w dodatkowy osprzęt i wówczas może ona pełnić funkcje dodatkowe – służyć przewietrzaniu pomieszczeń czy wychodzeniu na dach (jako wyłaz dachowy). Jak każdy produkt z grupy świetlików klapy służą również doświetlaniu pomieszczeń światłem dziennym. Otwieranie klap odbywa się automatycznie po wykryciu dymu przez czujkę i uruchomienie odpowiedniego systemu napędowo-sterującego. Wybór rodzaju napędu jest zależny między innymi od charakteru obiektu, przepisów czy wymagań projektowych. Klapy mogą być punktowo rozmieszczone na dachu budynku lub zostać wmontowane w pasma świetlne.

Wyróżniamy dwa systemy oddymiania

1) Pneumatyczny system oddymiania - Zasada działania pneumatycznego systemu napędu klap dymowych polega na wykorzystaniu energii kinetycznej dwutlenku węgla zgromadzonego, pod wysokim ciśnieniem, w pojemniku (naboju). W przypadku wystąpienia pożaru następuje automatyczne lub ręczne uruchomienie mechanizmu. Odpowiednie uruchomienie występuje poprzez zadziałanie (pęknięcie) bezpiecznika temperaturowego wyzwalacza termicznego, zadziałania czujników wykrywania pożaru (np. czujka dymowa) systemu alarmowania pożarowego lub na skutek ręcznego uruchomienia mechanizmu napędowego w wyniku złączenia dźwigni bądź przycisku alarmowego umieszczonego w skrzynce alarmowej.

Opis techniczny

 1. Siłownik pneumatyczny
 2. Wyzwalacz termiczny
 3. Instalacja pneumatyczna - rurki miedziane
 4. Skrzynka alarmowa
  4.1 Wyzwalacz elektryczny
  4.2 Wyzwalacz ręczny
  4.3 Nabój z CO2
 5. Centrala systemu przeciwpożarowego CSP
 6. Ręczny przycisk alarmowy ROP
 7. Czujka dymowa
 8. Siłownik przewietrzania
 9. Sterownik pogodowy
 10. Przycisk sterowania przewietrzaniem
 11. Czujka pogodowa
 12. Instalacja elektryczna 24V DC
 13. Instalacja elektryczna 230V AC

2) Elektryczny system oddymiania - Elektryczny system oddymiania składa się z kilku urządzeń, wzajemnie współpracujących ze sobą, które w momencie powstania pożaru umożliwiają automatyczne otwieranie na skutek odebrania przez centralkę sterującą sygnałem z czujki dymowej bądź czujki temperaturowej. Ręczne otwarcie klap dymowych następuje w wyniku załączenia przycisku alarmowego instalacji oddymiania lub załączenia przycisku ręcznego ostrzegania pożaru (ROP) z systemu SAP.

Opis techniczny

 1. Siłownik elektryczny
 2. Centralka sterująca
 3. Czujka dymowa
 4. Ręczny przycisk alarmowy ROP
 5. Przycisk przewietrzania
 6. Czujka pogodowa
 7. Centralka systemu przeciwpożarowego CSP
 8. Instalacja elektryczna 24V DC

Sprawdź ofertę klap dymowych w naszym sklepie

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć produkty w naszym sklepie eplexi.pl

Copyright © 2012 PHU Techplast

ul. Wybudowana 28
63-200 Jarocin